دهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه در دانشکده فن آوری های نوین نمین برگزار شد.
آشنایی با جدیدترین دست‌آوردهای محققین در فیزیک آماری و کاربردهای آن در پدیده‌های بحرانی، ماده چگال نرم، سامانه‌های زیستی، شبکه‌ها و سامانه‌های پیچیده
سال حمایت از کالای ایرانی

آخرین اخبار و اطلاعیه ها


news
دهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه در دانشکده فن آوری های نوین نمین برگزار شد.

دهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه در دانشکده فن آوری های نوین نمین برگزار شد.

19اردیبهشت1397

چند کلام
درباره دانشگاه فناوری های نوین


دانشگاه فناوریهای نوین سبلان از جایگاه مناسبی برخوردار است و در صورت فراهم شدن امکانات اولیه میتواند در راستای اهداف اصلی نظام علمی و پژوهشی کشور که مبتنی بر کار آفرینی و مهارت آفرینی است، گامهای مؤثری برای رشد و ارتقای علمی و فنی منطقه و کشور بردارد. از سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا کنون در چهار رشته از گروه فناروی های نوین با عناوین ریاضی مهندسی، فیزیک مهندسی، علوم مهندسی محاسباتی و علوم مهندسی زیست محیطی در دانشکده فناوری های نوین دانشگاه پذیرش دانشجو انجام گرفته است.

با عنایت به پتانسیل های انسانی و سخت افزاری موجود در استان و نیز براساس نیازهای صنعتی منطقه، دانشکده مهندسی مواد و نانوفناوری و دانشکده مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات راه اندازی خواهد شد. رشته های آموزشی که بطور بالقوه امکان و نیاز به راه اندازی آنها در این استان احساس می گردد، در برنامه چند ساله جاری در این دانشکده ها ایجاد خواهند شد.1

آمارها


آمار دانشجویان و مقالات منتشر شده در دانشگاه فناوری‌های نوین سبلان

%

نرخ فارغ التحصیلی
+

تعداد اساتید

دانشجویان خوابگاهی

تعداد دانشجویان

تا کنون بیش از ۳۱۰ دانشجو در این دانشگاه تحصیل نموده اند.