نحوه و شرایط ثبت نام


برای ثبت نام در رویداد مورد نظر، فرم زیر را بصورت کامل پر نمایید.

در صورت بروز مشکل یا وجود سوال، از طریق صفحه تماس با دانشگاه ، موارد مورد نظر را با مسئولان طرح نمایید.

فرم زیر را پر نمایید: