دکتر پری امیری، مسئول راه اندازی گروه علوم مهندسی

گروه علوم مهندسی


اهمیت محوری علوم پایهای بر هیچ کس پوشیده نیست. یک جرقه در ذهن یک فرد میتواند منجر به انجام یک تحقیق پایهای شده و شاید نتایج این تحقیق در آینده وضعیت کشور را متحول کند. علوم پایه از نظر فرهنگی و اقتصادی دارای اهمیت است و حمایت دولتها از آن ضروری است. تحقیقات پایهای به دنبال کشف علل و چیستی است، لیکن تحقیقات کاربردی با هدف یافتن راهحل برای یک مشکل خاص انجام میشوند. صنایع به دلیل سوددهی کوتاه مدت تحقیقات کاربردی به خوبی از علوم کاربردی و فرآیند توسعه حمایت میکنند ولی تحقیقات پایهای به دلیل طولانی مدت بودن و غیرقابل پیشبینی بودن زمان بازگشت سرمایه یا سوددهی اقتصادی، مورد توجه صنعت و بخش خصوصی قرار نمیگیرند و لذا دولتها و دانشگاهها تنها حامیان اصلی علوم پایه هستند. تجربه دولت آمریکا در حمایت مالی از علوم پایه از ۱۹۴۵ و پشت سر گذاشتن ژاپن در اوایل ۱۹۹۰ و نیز تداوم حمایت از علوم پایه در شرایط سخت اقتصادی اتحاد دو آلمان شرقی و غربی در دهه ۹۰ میلادی، نشان میدهد که در کشور ما نیز جهت پیشرفت میبایست دیدگاه خود را در مورد چگونگی حمایت مالی و همچنین انتظارات خود از علوم پایه تغییر دهیم زیرا ماهیت وجودی علوم پایه ارتباطی با کاربرد ندارد بلکه وظیفه آنها تولید دانش است و بنا به فرموده مقام معظم رهبری:
در کشور ما علوم پایه که مبنای تحول علمی در هر کشوری است در درجهی دوم قرار گرفته است. علوم پایه عنصر اصلی در پیمودن مسیر ما به سمت قله افتخار و عزت علمی کشور است و برای رسیدن به آن روز باید به گونهای علوم پایه را گسترش دهیم که دانستن علومی مثل ریاضیات، فیزیک و شیمی به یک عرف تبدیل شود.

 • رشته مهندسی ساختمانهای هوشمند (کارشناسی ارشد)
 • رشته مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی، کاربرد پرتوها و فیزیک بهداشت (کارشناسی ارشد)
 • رشته علوم مهندسی زیست محیطی (کارشناسی)
 • رشته فیزیک مهندسي (کارشناسی)
 • رشته رياضي مهندسي (کارشناسی)
 • رشته علوم مهندسي محاسباتي (کارشناسی)
 • وضعیت رشته ها

رشته مهندسی ساختمانهای هوشمند (کارشناسی ارشد)

  نظر به اهمیت تحقیقات کاربردی در ارتقاء کیفی صنعت ساختمان کشور، تامین این نیاز در سطح مسائل ساخت، مقاوم سازی و همچنین تولید مصالح و تجهیزات نوین ساختمانی، سرلوحه برنامه آموزشی و پژوهشی رشته مهندسی ساختمانهای هوشمند است. چشم انداز راه اندازی و فعالیت این رشته، انجام فعالیت های گروهی و ارتباط با نهادهای دانش بنیان و در حوزه های ذیل طبقه بندی و پیش بینی می شود:

  • مواد و مصالح نوین در صنعت ساخت و ساز
  • فناوری تجهیزات نوین در صنعت ساخت و ساز
  • روشهای نوین تحلیل و طراحی سازه ها
  • روشهای نوین اجرایی در صنعت ساخت و ساز

  هدف از این رشته تربیت متخصصان به روز و متعهد در راستای طراحی و اجرای سازه های هوشمند و کنترل شده با استفاده از مواد و مصالح نوین از قبیل نانو، مواد حافظه دار شکلی، پلیمرها و تجهیزات نوین از قبیل ایزولاتورها، دمپرها و... است.

رشته مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی، کاربرد پرتوها و فیزیک بهداشت (کارشناسی ارشد)

  بشر همواره در معرض پرتوهای یونسازی که از منابع طبیعی ساطع می شوند بوده است. امروزه با پیشرفت فناوری، پزشکی و صنعت، منابع مصنوعی پرتو زا بطور فزاینده ای افزایش یافته است که خطر بروز بیماری های حاصل از پرتوهای یونساز مصنوعی پیش بینی می شود. حافظت در برابر پرتوهای یونساز حاصل از منابع مصنوعی، از موارد مهمی است که در کنار پیشرفت ها در هر حوزه مرتبط بایستی در نظر گرفته شود. از طرفی کاربرد پرتوهای یونساز و هسته ای در حوزه های پزشکی و صنعتی غیرقابل انکار است. دوره کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای در گرایش های پرتو پزشکی، کاربرد پرتوها و فیزیک بهداشت با اهداف استفاده بهینه از پرتوها در پزشکی، کاربردهای صنعتی آنها و در کنار این کاربردها تدوین و اجرای موارد حفاظتی و بهداشتی ایجاد شده که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناروی مصوب و ابلاغ گردیده است.

رشته علوم مهندسی زیست محیطی (کارشناسی)

  علوم مهندسي زيست محيطي, حوزهاي چند برنامهاي است كه نيازمند همراهي اصول فيزيكي, شيميایي و بيولوژيکی با تجزيه و تحليل مهندسي براي محافظت محيط زيست و ترميم آن است. رشته علوم مهندسي زيست محيطي درسهايي از دپارتمانهاي گوناگون را تركيب ميكند تا برنامهاي را كه پايهاي قوي در علوم و مهندسي دارد, ايجاد كند. با وجودي كه گرايش مهندسي محيط زيست در رشته مهندسي عمران وجود دارد, برنامه علوم مهندسي پايهاي وسيعتر از آنچه در مهندسي عمران وجود دارد, ايجاد ميكند. اين گرايش دانشجويان را براي كار يا تحصيل در دورههاي كارشناسيارشد در شاخههاي مرتبط با محيط زيست آماده ميكند.
  دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته علوم مهندسی زیست محیطی می توانند یکی از پنج گرایش زیر را انتخاب نموده و مطابق با جدول مربوطه واحدهای درسی را بگذرانند.
  مهندسی فرآیند
  مهندسی ذخایر
  سیایت گذاری محیط زیست
  مهندسی زمین (نقشه برداری)
  مهندسی زمین (معدن

رشته فیزیک مهندسي (کارشناسی)

  اين برنامه فيزيك كلاسيك و مدرن, شيمي و رياضيات را با كاربردهاي مهندسي در هم ميتند. توانمندي اصلي اين برنامه انعطاف پذيري آن است. پايه قوي در فيزيك و رياضيات با انتخاب درسهاي اختياري مهندسي دانشجو را براي حل مسائل كاربردي آماده ميكند. چون برنامه بر علوم و رياضيات تأكيد دارد, دانشجويان بخوبي برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در رشتههای فیزیک یا مهندسی آماده میگردند.
  آزمایشگاه های تخصصی و عمومی آموزشی موجود در دانشکده فناوری های نوین که اخیرا راه اندازی شده و در حال حاضر در دانشگاه فعال می باشند.

  • آزمایشگاه فیزیک مکانیک
  • آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
  • آزمایشگاه مهندسی برق
  • آزمایشگاه مدارهای منطقی
  • آزمایشگاه شیمی عمومی
  • آزمایشگاه شیمی آلی
  • آزمایشگاه زیست شناسی عمومی
  • آزمایشگاه بیوتکنولوژی
  • آزمایشگاه فیزیک مدرن
  • آزمایشگاه اپتیک
  • آزمایشگاه مکانیک سیالات
  • آزمایشگاه ترمودینامیک
  • آزمایشگاه ارتعاشات مکانیکی
  • آزمایشگاه آنتن
  • آزمایشگاه میکروموج

  دانشجویان هر ۳ رشته علوم مهندسی محاسباتی، ریاضی مهندسی و فیزیک مهندسی می توانند از بین هفت گرایش زیر یکی را به عنوان گرایش رشته تحصیلی انتخاب نمایند.

  • بهینه سازی
  • علم مواد
  • مهندسی هسته ای
  • طراحی کاربردی
  • حرارت و سیالات
  • مخابرات
  • الکترونیک

رشته رياضي مهندسي (کارشناسی)

  اين برنامه بين رشتهاي اين فرصت را براي دانشجويان فراهم ميكند تا به مطالعه رياضيات محض و كاربردي به عنوان مؤلفههاي اصلي مهندسي مدرن بپردارند. با تركيب درسهايي از رياضيات محض, رياضيات كاربردي, آمار, فيزيك و مهندسي دانشجو ميتواند برنامهاي را دنبال كند كه نظري يا كاربردي يا هر دو باشد. برنامه رياضي مهندسي پايهاي قوي براي كارشناسی ارشد و دكتري در شاخههاي علوم نظري يا مهندسي فراهم ميكند بعلاوه, انتخاب مناسب درسها ميتواند دانشجويان را براي خدمت در بخشهاي مختلف صنعت آماده كند.

رشته علوم مهندسي محاسباتي (کارشناسی)

  اين برنامه بين رشتهاي اهميت رشد محاسبات را براي حل مسائل علمي پيچيده و مسائل مهندسي مشخص ميكند. در صورتيكه مدلهاي رياضي و مشاهدات تجربي با محاسبات علمي تركيب شوند, مهندسين ميتوانند مسائلي را كه بنظر غير قابل حل ميرسند, حل كنند. برنامه علوم مهندسي محاسباتي پايه بسيار مستحكمي در رياضيات, علوم و مهندسي بنا ميكند و مهارتهاي مورد نياز براي مدلسازي, شبيهسازي و حل مسائل پيچيده را پرورش ميدهد. در اين برنامه تأكيد بر روي محاسبات علوم بجاي علوم محاسباتي است (يعني علوم مهندسي محاسباتي برنامه علوم كامپيوتر نيست). دانشجويان اين فرصت را دارند كه دروسي را از رشتههاي گوناگون انتخاب كنند. اين برنامه دانشجو را براي دروس كارشناسيارشد و دكتري در مهندسي و علوم كاربردي آماده ميكند. به علاوه علوم مهندسي محاسباتي مهارتهايي را كه مورد نياز مدلسازي فناوريهايي با اندازههاي بسيار بزرگ و شبيهسازي متناسب با پژوهش در صنعت و آزمايشگاههاي ملي است, پرورش ميدهد.

وضعیت رشته ها

  رشته‌های موجود گروه علوم مهندسی :

  • علوم مهندسی محاسباتی (کارشناسی)
  • ریاضی مهندسی (کارشناسی)
  • فیزیک مهندسی (کارشناسی)
  • علوم مهندسی زیست محیطی (کارشناسی)

  رشته هایی که در این گروه ایجاد خواهند شد:

  • مهندسی ساختمانهای هوشمند (کارشناسی ارشد)
  • مهندسی هسته‌ای در گرایش‌های پرتوپزشکی، کاربرد پرتوها و فیزیک بهداشت (کارشناسی ارشد)