تماس با دانشگاه


شما می توانید از طریق سرویس رایان نامه دانشگاه در طول ایام هفته با ما ارتباط داشته باشید.

شبکه های اجتماعی
تلفن تماس
رایان نامه
ساعات اداری

شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۶

پنج شنبه ۸ الی ۱۳

جمعه : تعطیل