تست

معاونت آموزشی و دانشجویی


معرفی معاونت

اعضا هیئت علمی

معرفی مدیرگروه آموزشی

گروه علوم مهندسی

::برنامه هشت ترم

گروه مهندسی اپتیک و لیزر

::برنامه هشت ترم

آزمایشگاه‌های آموزشی

::آزمایشگاه زیست شناسی عمومی
::آزمایشگاه سیستم کنترل خطی
::آزمایشگاه شیمی آلی (مهندسی شیمی)
::آزمایشگاه شیمی عمومی
::آزمایشگاه فیزیک 1 (حرارت و مکانیک)
::آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس)
::آزمایشگاه فیزیک نور
::آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
::آزمایشگاه مدارهای منطقی
::آزمایشگاه متالوگرافی
::آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد
::آزمایشگاه ترمودینامیک1
::آزمایشگاه مکانیک سیالات
::آزمایشگاه انتقال حرارت
::آزمایشگاه الکترونیک1
::آزمایشگاه عملیات واحد
::آزمایشگاه بیوتکنولوژی
::آزمایشگاه میدان‌ها و امواج
::آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
::آزمایشگاه فیزیک مدرن
::آزمایشگاه اپتیک عمومی
::آزمایشگاه اپتیک هندسی
::آزمایشگاه اپتیک موجی
::آزمایشگاه لیزر1
::آزمایشگاه تکنیک خلاء
::آزمایشگاه طراحی رایانه‌ای لایه نازک
::آزمایشگاه لیزر2
::آزمایشگاه منابع تغذیه لیزر
::آزمایشگاه الکترونیک 2
::آزمایشگاه سیستم‌های مکانیکی
::کارگاه نقشه کشی صنعتی

امور آموزشی

::کارمندان
::اطلاعیه‌هاس آموزشی
::فرم‌های آموزشی
::استادراهنماهای علوم مهندسی
::برنامه میانترم دروس دانشکده
::آیین نامه‌های آموزشی

امور دانشجویی

امور خوابگاهی و سلف سرویس

::معرفی کارشناس امور دانشجویان
::معرفی مسئولان خوابگاه
::معرفی کارکنان سلف

انجمن‌های علمی

::انجمن علمی علوم مهندسی

مرکز آموزش زبان

::مسئول مرکز

::اطلاعیه های مرکز