معرفی مسئول راه اندازی دانشگاه فناوری‌های نوین

معرفی مسئول راه اندازی دانشگاه


یاشار عزیزیان
رتبه علمی : دانشیار

ایمیل : azizian@uma.ac.ir         

تلفن : 32324045-045

دور نگار : 32322953- 045